W dniu 21.10.2015r. w Wieżach KWK Polska odbyło się spotkanie z Waldemarem i Tomaszem Fornalikami – trenerami Ruchu Chorzów.

W dniu 26 października odbył się w naszej szkole Konkurs pt. „Piękne czytanie to też sztuka!"

       Podczas I Koncertu umuzykalniającego uczniowie zobaczyli i usłyszeli grę na skrzypcach, pianinie i akordeonie. 

30 października klasy 4a i 4b udały się na lekcję muzealną do Muzeum Powstań Śląskich.

 

W dniu 27 października 2015 roku, w Wieżach KWK Polska w Świętochłowicach, odbyła się uroczysta Gala podsumowująca i kończąca „Akcję Haziel 2013-2015”.

W dniu 13 października w zimowej aurze klasy II c,d i f pojechały na wycieczkę do zagrody edukacyjnej w Przybynowie.

12 października 2015r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Miłośników Ziemi Śląskiej w Świętochłowicach odbyło się spotkanie z Panem Wiesławem Drabikiem,

Z inicjatywy Biskupów Polskich w dniach od 13-19 września przeżywaliśmy V Tydzień Wychowania pod hasłem: „Wychowywać do pełni człowieczeństwa”.

W dniu 2 października w naszej szkole odbyło się Pasowanie na ucznia klasy I.