Uwaga Rodzice

Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty w Świętochłowicach zawiadamia, iż w ferie letnie w terminie od 1 lipca 2019 r. do 19 lipca 2019 r. będą organizowane w Szkole Podstawowej nr 1 w Świętochłowicach przy ul. J. Zubrzyckiego 38,

półkolonie letnie dla uczniów świętochłowickich szkół podstawowych. Zgodnie z Zarządzeniem nr 535/2017 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 27.11.2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania do wypoczynku stacjonarnego dzieci  i młodzieży organizowanego przez szkoły podstawowe w okresie ferii zimowych i letnich, dzieci będą mogły skorzystać z dofinansowania uzależnionego od dochodu na członka rodziny. Szczegóły w w/w Regulaminie dostępnym na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Oświaty oraz szkół podstawowych. Jednocześnie w przypadku korzystania z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej, możliwe jest dofinansowanie do posiłków, z których będzie można skorzystać w czasie półkolonii. Opieka będzie zapewniona od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych z dyrektorami szkół ( 5 godzin dziennie bądź 10 godzin dziennie w zależności od potrzeb rodziców ). Oprócz tego na każdy dzień pobytu przygotowany zostanie atrakcyjny program.

Zainteresowanych do skorzystania z oferty półkolonijnej  prosimy o pilny kontakt  z dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1.

Serdecznie zachęcam o udziału w półkoloniach.

 

Uwaga Rodzice

Zapraszamy do skorzystania z oferty półkolonii letnich 2019

Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty w Świętochłowicach zawiadamia, iż w ferie letnie        w terminie od 1 lipca 2019 r. do 19 lipca 2019 r. będą organizowane w Szkole Podstawowej nr 1 w Świętochłowicach przy ul. J. Zubrzyckiego 38, półkolonie letnie dla uczniów świętochłowickich szkół podstawowych. Zgodnie z Zarządzeniem nr 535/2017 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 27.11.2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania do wypoczynku stacjonarnego dzieci  i młodzieży organizowanego przez szkoły podstawowe w okresie ferii zimowych i letnich, dzieci będą mogły skorzystać z dofinansowania uzależnionego od dochodu na członka rodziny. Szczegóły w w/w Regulaminie dostępnym na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Oświaty oraz szkół podstawowych. Jednocześnie     w przypadku korzystania z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej, możliwe jest dofinansowanie do posiłków, z których będzie można skorzystać w czasie półkolonii. Opieka będzie zapewniona od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych z dyrektorami szkół      ( 5 godzin dziennie bądź 10 godzin dziennie w zależności od potrzeb rodziców ). Oprócz tego na każdy dzień pobytu przygotowany zostanie atrakcyjny program.

Zainteresowanych do skorzystania z oferty półkolonijnej  prosimy o pilny kontakt                    z dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1.

Serdecznie zachęcam o udziału w półkoloniach.