Drodzy Rodzice,

informujemy Państwa, że w naszej szkole kontynuowana będzie akcja protestacyjna przeciwko zmianom w systemie szkolnictwa, przeładowanym podstawom programowym i wygórowanym wymaganiom ministerstwa, które nie skupiają się na dydaktyce, lecz nadmiernej biurokracji.

Przeładowane podstawy programowe owocują nadmiarem obowiązków uczniów, nadmiarem sprawdzianów i testów wiedzy, nadmiarem prac domowych i potrzeb pobierania przez dzieci korepetycji (nauczyciel nie jest w stanie na lekcji omówić wszystkich zagadnień, utrwalić materiał, przećwiczyć trudniejsze partie na zajęciach). Ciągłe napięcie i stres wpływają negatywnie na procesy uczenia się i chęci do pracy wszystkich: uczniów, rodziców i nauczycieli.

Zmiany w szkolnictwie są potrzebne. Potrzebne są też mądre decyzje i dalekowzroczność, dojrzałość w myśleniu, zrozumienie i poparcie z Państwa strony.

Zmiana formy akcji protestacyjnej na tzw. „strajk włoski” w placówkach oświatowych będzie związana z ograniczaniem się nauczycieli do prowadzenia zajęć dydaktycznych (nauka przede wszystkim!). Wszelkie dodatkowe prace, podejmowane przez nauczycieli bezpłatnie poza godzinami pracy, będą wstrzymane lub ograniczone.

Liczymy na Państwa współpracę oraz wsparcie w procesie edukacji i wychowania młodego pokolenia.

Dyrekcja szkoły wraz z Gronem Pedagogicznym