Dyrektor Szkoły:
                         mgr Jendrzejewska Bogumiła

Dyrektor szkoły przyjmuje rodziców:
               wtorek:  14:00 - 15:00
                środa:    9:00 - 10:00
        

Wicedyrektorzy Szkoły:

                        mgr Planta Barbara
                        mgr Roter Grażyna

 

Sekretariat szkoły

Referenci:
                         Wiesława Iwan – starszy referent
                         Teresa Kołodziej – starszy referent

Strony przyjmuje się codziennie w godzinach:
     poniedziałek:   7:30 - 17:00
             wtorek:    7:30 - 15:30
               środa:   7:30 - 17:00
          czwartek:   7:30 - 15:30
              piątek:   7:30 - 15:30