Komunikat Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 1 w sprawie Egzaminów Ósmoklasisty

Dyrekcja Szkoły informuje, że Egzaminy Ósmoklasistów odbędą się wedle planu.

15 kwietnia - egzamin z języka polskiego – 120 minut, godz. 9.00
16 kwietnia – egzamin z matematyki – 100 minut, godz. 9.00
17 kwietnia – egzamin z języka angielskiego – 90 minut, godz. 9.00

Rozkład sal egzaminacyjnych dostępny w załączniku.
Wyniki egzaminu uczeń otrzymuje wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej.

Najważniejsze informacje:

  • wejście do sal egzaminacyjnych o 8.25
  • legitymacja z nr PESEL
  • czarny długopis i przybory matematyczne - linijka
  • mała woda mineralna (ustawiona pod ławką, by nie zalać arkusza)
  • brak telefonu komórkowego i zegarka typu smartwatch
  • po napisaniu egzaminu i oddaniu arkusza komisji, uczeń może opuścić salę.


W związku z akcją strajkową pracowników szkoły informujemy, że w razie konieczności placówka zapewnia uczniom opiekę.

W czasie trwania egzaminów świetlica będzie nieczynna.