Mamy już za sobą 4 lata doświadczeń w pracy z dziećmi sześcioletnimi.

  W roku szkolnym 2010/2011 w naszej placówce utworzyliśmy pilotażowo klasę pierwszą sześciolatków, do której zaczęło uczęszczać 18 uczniów.  Dzieci rozpoczęły edukację w przygotowanej specjalnie dla nich sali podzielonej na część edukacyjną i rekreacyjną.

Zadbaliśmy również o właściwe wyposażenie klasy, mając świadomość, że odpowiedni klimat  ma ogromne znaczenie w stawianiu przez dziecko pierwszych kroków w szkole. Każde dziecko miało własną szafkę na podręczniki i pomoce szkolne.

  Sześciolatkom zapewniono opiekę w świetlicy, lekcje  pływania oraz zajęcia komputerowe w sali informatycznej.

Tygodniowy harmonogram zajęć  został tak ułożony, aby dzieci miały lekcje w godzinach przedpołudniowych.

  Zdobyte doświadczenia, przychylne opinie zachęciły w kolejnych latach rodziców sześciolatków do podjęcia decyzji o zapisaniu dzieci do szkoły.  W efekcie działań promocyjnych w roku szkolnym 2011/2012 utworzono trzy  klasy liczące łącznie 48 uczniów, w roku szkolnym 2012/2013 – dwie klasy liczące łącznie 28 uczniów, a w roku szkolnym 2013/2014 – jedną klasę liczącą 20 osób.

  Nobilitacją dla wspólnych działań nauczycieli i rodziców było uzyskanie w roku szkolnym 2011/2012 tytułu „Szkoła przyjazna dla sześciolatka”.