Szkolny Zespół Pieśni i Tańca PIAŚNIKI
Próby odbywają się w każdy wtorek w godzinach 18:00- 19:00. Zapraszamy...Strona www ... zapraszamy ->

 

W dniu 2 października 2018 roku odbyło się w naszej szkole uroczyste pasowanie uczniów klas pierwszych.

Na początku przywitaliśmy naszych gości  Prezydenta Miasta - Pana Dawida Kostempskiego, Wiceprezydenta- Pana Bartosza Karcza, rodziców, nauczycieli oraz uczniów klas pierwszych. Następnie każda klasa miała krótki występ podczas którego  dzieci recytowały wierszyki, śpiewały piosenki oraz wykonywały różne zadania. Po występach oraz wykonanych zadaniach, przed pocztem sztandarowym i w obecności wszystkich zgromadzonych gości, pierwszacy złożyli uroczyste ślubowanie.  Po uroczystym ślubowaniu Prezydent Miasta - Pan Dawid Kostempski pasował dzieci na Uczniów Klas I. Po pasowaniu uczniowie otrzymali dyplomy „ Pasowania na Ucznia klasy I”.

 

Na zakończenie uroczystości zostały wykonane  pamiątkowe zdjęcie razem z naszymi gośćmi Prezydentem Miasta – Panem Dawidem Kostempskim oraz Wiceprezydentem Panem Bartoszem Karczem oraz Panią dyrektor Bogumiłą Jendrzejewską.