Higienistka szkolna:   Barbara Kobiela

Gabinet czynny:
          Poniedziałek    8:30 – 16:30
          Wtorek            7:30 – 15:30
          Środa              8:30 – 16:30
          Czwartek         7:30 – 15:30
          Piątek             7:30 – 15:30


Higienistka szkolna jest uprawniona do:

 • zbierania informacji dotyczących stanu zdrowia i rozwoju uczniów,
 • ustalania z kierownictwem placówki oświatowej wymogów dotyczących jej stanu sanitarnego,
 • nadzorowania żywienia pod względem higienicznym oraz wartościowym,
 • wykonywania badań i pomiarów wysokości oraz ciężaru ciała z oznaczeniami centyli, temperatury ciała, tętna, ciśnienia krwi, ostrości wzroku i postawy ciałą w celu wczesnego wykrycia odchyleń od prawidłowości w stanie zdrowia i rozwoju dzieci,
 • nadzorowania przestrzegania zasad higieny przez cały personel zatrudniony w placówce oświatowej,
 • kwalifikacji do zajęć wychowania fizycznego i na basenie,
 • udziału w kwalifikowaniu dzieci do różnych form zorganizowanego wypoczynku (kolonie, obozy, turnusy zdrowotne),
 • przeprowadzania nadzorowanej fluoryzacji uzębienia fluorem Elmex żel 6x w roku w odstępach 6 tygodni wraz z instruktażem prawidłowiego mycia zębów,
 • przygotowywania zapotrzebowania na leki i materiały opatrunkowe do apteczki szkolnej,
 • udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach i zachorowaniach na terenie swej pracy,
 • współpracy z kierownictwem szkoły, wychowawcami i radą pedagogiczną w zakresie wychowania zdrowotnego,
 • prowadzenia dokumentacji zdrowotnej uczniów,
 • nadzorowania i przeprowadzenia akcji dezynfekcyjnych na terenie placówki oświatowej, spowodowanych wystąpieniem chorób zakaźnych.