W roku szkolnym 2018/2019 będą obowiązywały następujące podręczniki z religii:

klasa

Wydawnictwo

Tytuł podręcznika

Uwagi

1

----------

----------------------

-----------

2

WAM

„Kochamy Pana Jezusa”

Bez ćwiczeń

Nowa podstawa programowa 2010

3

WAM

„Przyjmujemy Pana Jezusa”

Bez ćwiczeń

Nowa podstawa programowa 2010

4

WAM

„Zaproszeni przez Boga”

Bez ćwiczeń

Nowa podstawa programowa

5

WAM

„Obdarowani przez Boga”

Bez ćwiczeń

Nowa podstawa programowa

6

WAM

„Przemienieni przez Boga”

Bez ćwiczeń

Nowa podstawa programowa

7

Święty Wojciech

„Spotkanie ze Słowem”

Bez ćwiczeń

Dotychczasowepodręczniki do klasy I gimnazjum

8

Święty Wojciech

„Aby nie ustać w drodze”

Bez ćwiczeń

Dotychczasowe podręczniki do klasy II gimnazjum