Reglamin półkolonii zapisany jest w pliku PDF. Do jego wyświetlenia wymagany jest program Adobe Reader.