Pomni ludzkich zasług w dziele wspomagania wszechstronnego rozwoju młodzieży, zgodnie ze śląską tradycją okazywania wdzięczności, Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 1 im. Miłośników Ziemi Śląskiej postanowiła ustanowić honorowe wyróżnienie dla przyjaciół, dobrodziejów, sympatyków i wszystkich ludzi dobrej woli, którzy wspierają wysiłki dydaktyczno-wychowawcze szkoły.

  Wyróżnienie honorowe nosi nazwę „ Piaśnicka Karolinka”.

karolinka Jego materialnym kształtem jest statuetka Ślązaczki w stroju regionalnym i stosowny akt nadania wyróżnienia.

  To wyjątkowe wyróżnienie jest przyznawane osobom, które wniosły znaczący   wkład   w   szeroko   pojmowaną   działalność   pedagogiczną  i środowiskową oraz materialną naszej placówki. Przyznaje się je z okazji ważnych świąt szkolnych i znaczących wydarzeń. Nazwiska osób, którym przyznano  wyróżnienia  zostają  umieszczone  na  honorowym  miejscu  w szkole oraz na szkolnej stronie internetowej.

  Wyróżnienie przyznaje Kapituła, w której skład wchodzą przedstawiciele dyrekcji, Rady Pedagogicznej,  związków zawodowych działających w szkole. Z wnioskami o wyróżnienie mogą występować wszystkie wymienione wyżej podmioty, a propozycje winny być odpowiednio umotywowane.

 

A oto Ci, którzy otrzymali „Piaśnicką Karolinkę”:

Z okazji 20-lecia szkoły, dnia 1 czerwca 1999r.

  1. Teresa Wrzaszczyk

  2. Franciszek Król

  3. Mirosław Marcak

  4. Maria Hetmańczyk

  5. Ludwik Kożuch

  6. Antoni Oberti

  7. Rafał Świerk

  8. Tadeusz Wilk

  9. Andrzej Jasicki

  10. ks. Józef Palka

  11. Jan Pudło

  12. Janusz Kandora

  13. Janina Jagiełłowicz

  14. Bogumiła Kowalska

  15. Renata Żyła

  16. Jan Kurowski

 
W roku szkolnym 2003/2004

  1.    Eugeniusz Moś

  2.    Krystyna Kandora

  3.    Albert Dulok

Z okazji 25-lecia szkoły i nadania imienia – rok szkolny 2004/2005

  1.    Gabriela Bosek

  2.    Janusz Najewski

W roku szkolnym 2007/2008

  1.    Jerzy Wawrzyczek

  2.    Urszula Cedzich

  3.    Danuta Bengowska

  4.    Wojciech Przetacznik

Z okazji 30-lecia szkoły - rok szkolny 2009/2010

  1.    Izabela Salamon

  2.    Urszula Gniełka

  3.    Grzegorz Stachak

  4.    Jan Polak

  5.    ks. Marek Kotyczka

W roku szkolnym 2010/2011

  1.    ks. Henryk Skorupa

  2.    Roman Penkała

  3.    Aleksandra Świerk

  4.    Robert Głowacki

  5.    Teresa Gorzawska

  6.    Teresa Czerny

  7.    Łukasz Giemuła

  8.    Katarzyna Wilde

  9.    Danuta Marek

  10. Justyna Kramorz

  11. Iwona Gruca

  12. Kamila Wójcik

  13.  Małgorzata Malcherczyk

W roku szkolnym 2011/2012

  1. Grażyna Sosna

W roku szkolnym 2012/2013

  1. Małgorzata Chacuś

  2. Iwona Moj
 

W roku szkolnym 2013/2014
 
  1. Edyta Lisnikowska
 
  2. Jacek Chrząszcz
 
  3. Jerzy Plichta

 

W roku szkolnym 2014/15

1. Dawid Kostempski

2. Oleksandr Kryvonos

3. Aleksandra Skowronek

4. Marek Szołtysek

5. abp Damian Zimoń