Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału

w II WOJEWÓDZKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM- MANGAKA’ S ART „MANGA PO POLSKU”

Celem konkursu jest rozwój zainteresowań oraz talentów plastycznych związanych z japońską sztuką rysowania (manga).

konkurs manga


Konkurs będzie prowadzony w trzech kategoriach wiekowych:
a) szkoły podstawowe – klasy od IV do VII,
b) gimnazja – wszystkie klasy,
c) szkoły ponadgimnazjalne – wszystkie klasy.

Wymagania pracy konkursowej:
a) rysunek lub rysunek wykonany na komputerze w dowolnym oprogramowaniu komputerowym,
b) praca powinna przedstawiać jedną lub kilka postaci narysowanych w stylistyce mangi w ludowym lub historycznym stroju polskim,
b) rysunek wykonany w kolorze,
c) format A4 w kolorze białym,
d) forma pracy indywidualna,
e) praca autorska.

Prace należy przynosić do pracowni komputerowej s. 208 (A. Mika) do dnia 17 lutego 2018 r.