V JUBILEUSZOWY

BAL JEDYNKI

20.01.2018r. godz. 20.00

w pawilonie na „SKAŁCE”

cena biletu

190,00 zł  od pary

Zapisy i płatność w sekretariacie szkoły.