Konto Rady Rodziców (wpłaty składek na RR)

PKO BP S.A. O/Świętochłowice

20 1020 2368 0000 2802 0314 0571

-------------------------------------------------------------

UWAGA ZMIANA KONTA od 01.10.2017r.!!!

Wpłaty na obiady :

Konto PKO BP S.A. O/Świętochłowice

83 1020 2313 0000 3602 0574 0115