Zgodnie z zarządzeniem dyrektora szkoły odpłatność za obiady dla dzieci w roku szkolnym 2017/2018 będzie wynosiła 4,00 zł za 1 obiad. W związku z tym kwota do zapłaty za miesiąc wrzesień 2017 wynosi:

19 dni x 4,00 zł. = 76,00 zł.

Wpłat należy dokonywać na konto:

ING BSK O/ŚWIĘTOCHŁOWICE   42 1050 1373 1000 0022 3104 2165

W tytule wpłaty należy wpisać: imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc, za który dokonywana jest wpłata.

Rodziców chcących zapisać dzieci na obiady prosimy o kontakt z intendentką w celu złożenia deklaracji.

Prosimy rodziców o:

  • Terminowe uiszczanie opłat za wyżywienie dziecka - do 15 dnia danego miesiąca
  • Poinformowanie intendentki o rezygnacji z obiadów
  • Informowanie o nieobecności dziecka (przed nieobecnością lub rano do godziny 9:00 w dniu nieobecności)

 UWAGA

Z dniem 1 października ulegnie zmianie numer konta bankowego.