W naszej jesiennej akcji brało udział bardzo wielu uczniów ale też ich rodziny. W efekcie, jak już informowaliśmy, zebranych zostało 6250 kg.

Nie było klasy, która nie uczestniczyłaby w przynoszeniu kasztanów. Najbardziej aktywna (24 osoby) była klasa Va, najwięcej przyniosły klasy II c (ponad pół tony) i klasa II f (prawie pół tony). Jeden z uczniów klasy II c przyniósł 272 kg. Wymienione klasy i osoba otrzymają pisemne podziękowania. Tym niemniej gratulacje i podziękowania odnoszą się do wszystkich, którzy w jakimś stopniu przyczynili się do sukcesu. Pozostałe klasy też przynosiły znaczne ilości kasztanów, niektóre osoby wielokrotnie. Wszystkie kasztany okazały się być dobrej jakości – co ważne, bo były przeznaczone dla celów farmaceutycznych. Firma Pharmeko Sp. z.o.o – będąca odbiorcą wszystkich kasztanów - przekazała na konto Rady Rodziców 4300zł. Jeszcze raz dziękujemy.