Od 2 kwietnia do 23 maja 2016 r. w naszej szkole  w klasie Ib realizowany był projekt  czytelniczy „ W świecie baśni Andersena”. Zajęcia pozalekcyjne prowadzone były raz w tygodniu.

Głównym celem podjętego działania było budzenie zainteresowań uczniów czytelnictwem i literaturą dziecięcą (baśnie) jako jedną z propozycji pożytecznego spędzania czasu wolnego. Projekt rozpoczęliśmy od zajęć, podczas których uczniowie dowiedzieli się z jakich elementów zbudowana jest książka oraz poznali zawody ludzi którzy ją tworzą. Następnie dzieci zwiedziły bibliotekę szkolną, gdzie obejrzały wystawkę przygotowaną przez bibliotekarkę  p. Małgorzatę Malicką oraz wysłuchały informacji o życiu i twórczości H.Ch. Andersena.

Podczas kolejnych zajęć  uczniowie słuchali baśni czytanych przez nauczyciela i zaproszonych gości.

Z zaangażowaniem zespołowo lub indywidualnie wykonywali zadania:

  • układali puzzle dotyczące postaci występujących w baśniach
  • układali tytuły na podstawie usłyszanych fragmentów
  • potrafili wcielić się w baśniową postać
  • rozwiązywali krzyżówki z hasłem
  • układali wg kolejności wydarzeń
  • zaprojektowali laurkę dla pana Andersena z podziękowaniem za piękne baśnie napisane dla dzieci
  • wykonali ilustracje do wybranej baśni Andersena (wystawa na korytarzu szkolnym)

Efektem końcowym projektu była prezentacja przedstawienia  baśni H. Ch. Andersena

pt. „Calineczka” dla dzieci z klas I-III.

źródło: Urszula Zower

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

1    2    3    4   

5    6    7    8

9    10    11

20160425 122736    20160426 091551    20160426 092225   

20160426 110302