Komunikat Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Świętochłowicach w sprawie postępowanie rekrutacyjnego dla szkoły podstawowej

Zgłoszenie dziecka

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej

UWAGA!!! Dokumenty zostały zapisane w formacie *.pdf Aby dokumenty zostały poprawnie wyświetlone, należy pobrać darmowy program Adobe Reader (program można pobrać np. tutaj).