Pedagog szkolny: mgr Ewa Konopka


Czym się zajmuje pedagog szkolny?

Pedagog szkolny organizuje w szkołach i placówkach pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży. Celem tej pomocy jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas, współdziałanie z nauczycielami, rodzicami ( opiekunami prawnymi), a także instytucjami pozaszkolnymi. Pedagog szkolny pilnuje też, aby przestrzegane były postanowienia Konwencji o Prawach Dziecka.


Drogi Rodzicu !

zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

● niepokoi Cię zachowanie dziecka

● chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach

● masz pytania dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole

● potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania

● masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić

● szukasz pomocy