Pedagog szkolny: mgr Ewa Konopka

   

Czym się zajmuje pedagog szkolny?

Pedagog szkolny organizuje w szkołach i placówkach pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży. Celem tej pomocy jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas, współdziałanie z nauczycielami, rodzicami ( opiekunami prawnymi), a także instytucjami pozaszkolnymi. Pedagog szkolny pilnuje też, aby przestrzegane były postanowienia Konwencji o Prawach Dziecka.


Drogi Uczniu !

zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

● czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny/samotna

● nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem

● masz problemy rodzinne, jesteś w trudnej sytuacji materialnej

● masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać

● chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem

● chciałbyś z kimś porozmawiać

● chciałbyś pomóc innym, a nie wiesz w jaki sposób

● masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić. Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.