W dniu 26 października odbył się w naszej szkole Konkurs pt. „Piękne czytanie to też sztuka!"


Turniej ten przeznaczony był dla uczniów klas III.

DSC 0096        DSC 0099

Celem konkursu było:

 rozbudzenie pasji czytania,
 rozwijanie zdrowego współzawodnictwa,
 wyrabianie nawyku czytania, jako drogi do pokonywania trudności w uczeniu się.

Wychowawcy wyłonili trzy osoby z danej klasy.
W pierwszym etapie uczniowie ci przygotowali do prezentacji przed Komisją dowolny tekst.
W drugim etapie uczestnicy czytali tekst wybrany przez organizatorów konkursu (każdy trzecioklasista prezentował taki sam fragment).

Jury oceniało następujące elementy:
 estetykę czytania wskazanych fragmentów (np. uwzględniającą znaki przestankowe, dialogi, unikanie błędów itp.),
 dykcję, tempo, ton głosu dostosowany do tematyki tekstu,
 oddziaływanie uczestnika na emocje słuchacza (np. wzruszenie, wzbudzenie uśmiechu, zadowolenia, itp.).

Wyniki Konkursu

I miejsce - Adam K. kl.IIIc

II miejsce - Lena M. kl.IIIa

III miejsce - Karol T. kl.IIId

Wszystkim laureatom oraz dzieciom uczestniczącym w konkursie serdecznie gratulujemy!