Powstanie osiedla mieszkaniowego na wolnych terenach w Paśnikach spowodowało konieczność budowy obiektów oświatowo-opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z powstającego osiedla. Zaznaczyć trzeba, że mieszkania były zasiedlane przez ludzi młodych posiadających dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

   Program budowlany przewidywał powstanie żłobka, przedszkola i szkoły podstawowej. Prace rozpoczęły się w 1971 roku, a już w 1972 roku zamieszkali tu pierwsi mieszkańcy.

   Budowa szkoły miała rozpocząć się w 1973 roku, ale faktycznie rozpoczęto ją w czwartym kwartale 1975 roku. Młodzież z osiedla uczęszczała do Szkoły Podstawowej nr 11 w Lipinach i innych szkół świętochłowickich. Według normatywów budowlanych obiekt szkoły miał się składać z 18 pomieszczeń do nauki i sali gimnastycznej. Ponieważ osiedle powstało na „surowym korzeniu”, zrodził się zamysł takiej jago organizacji, która by kompleksowo zaspokajała potrzeby społeczne w zakresie oświaty, zdrowia, kultury i sportu. Wiodącą rolę miała  pełnić szkoła środowiska. Wymagało to jednak zmiany programu użytkowego planowanej do realizacji szkoły. Ogromną rolę i wielkie zasługi w realizacji tych zamierzeń spełniała mgr Teresa Wrzaszczyk–ówczesna zwierzchniczka świętochłowickiej oświaty. Do swojej wizji nowoczesnej szkoły potrafiła przekonać kuratora okręgu szkolnego w Katowicach mgr Mirosława Wierzbickiego, a inicjatywę zaakceptował ówczesny wojewoda katowicki generał Jerzy Ziętek i w ten sposób zaczęła się ona materializować. Obiekt szkolny miał się składać z części dydaktycznej, zaplecza socjalnego, auli, hali gimnastycznej i baseny pływackiego. Całości nadał oryginalny kształt architektoniczny z atrium wewnątrz budowli mgr inż. Fijałkowski, który obiekt zaprojektował dla stolicy, a „Miastoprojekt” w Gliwicach dostosował projekt do realiów  piaśnickich.

HIST2

    Dzieci na osiedlu przybywało, a prace budowlane opóźniały się. Brył główna budynku była gotowa w 1978 roku, nie można było jednak oddać obiektu do użytku, bo w dalszym ciągu był to plac budowy.

   Generalny wykonawca: Kombinat Budowlany w Chorzowie miał ogromne trudności materiałowe, kadrowe i sprzętowe, ale mimo to pojawiła się nadzieja, że uda się przygotować obiekt na rozpoczęcie roku szkolnego 1979/1980. 20 sierpnia  1979 roku (podówczas rok szkolny rozpoczynał się 20 sierpnia) kurator oświaty i wychowania w Katowicach dr Tadeusz Pałys podpisał orzeczenie organizacyjne powołujące placówkę oświatową o nazwie: Szkoła Podstawowa nr 1 w Świętochłowicach - Piaśnikach. I tak, w tym dniu, w deszczowy poranek w jadalni szkolnej zgromadziło się 880 dzieci wraz  z rodzicami i gronem nauczycielskim, by powitać rok szkolny w nowej, długo oczekiwanej szkole .Uroczystość była bardzo skromna. Ponieważ nie doprowadzono do końca prac w Sali gimnastycznej, do 1 września nauka odbywa się w sąsiednich szkołach. Oficjalna inauguracja roku szkolnego odbywa się 3 września w pięknej Sali gimnastycznej.

  Basen jako integralna część szkoły oddany został od użytku dopiero w lutym 1981 roku i w ten sposób zakończył się trudny okres budowania.


HIST1  

    Warto zaznaczyć, że wystrój wnętrza budynku dydaktycznego i basenu został zaprojektowany przez architekta mgr inż. Zdzisława BOLANOWSKIEGO i dotrwał do czasów obecnych, co zresztą również wymagało dodatków zabiegów w celu pozyskania materiałów i środków finansowych.

Zdarzenia i zasługi nie powinny pozostać bezimienne, ponieważ nie można stwarzać pozorów, że rzeczy i fakty czynią się same. W dniach porcelanowego jubileuszu szkoły warto przytoczyć z imienia tych, którzy twórczą myśl przybiegli w realny kształt świętochłowickiej „jedynki”. Złotą księgę zasług otwiera mgr Teresa Wrzaszczyk - była prezydent miasta, inż. Mirosław Marcak były wiceprezydent miasta, mgr Franciszek Król – ówczesny inspektor Oświaty i Wychowania w Świętochłowicach, mgr Maria Hetmańczyk – wizytator oraz mgr Gabriela Bosek.