Z inicjatywy Biskupów Polskich w dniach od 13-19 września przeżywaliśmy V Tydzień Wychowania pod hasłem: „Wychowywać do pełni człowieczeństwa”.

W tym roku patronował temu wydarzeniu św. Jan Bosko w związku z 200 rocznicą jego urodzin. Była to okazja do przypomnienia sobie dorobku pedagogicznego, który opracował ks. Bosco i który nazywany jest systemem prewencyjnym. Towarzyszenie, obecność wychowawców to najważniejsze z dorobku założyciela zgromadzenie, którego charyzmatem jest wychowanie.

W naszej szkole do  stałego wychowywania uczniów w oparciu o wartości chrześcijańskie przywiązuje się dużą wagę. W tym roku postanowiono wyróżnić dzieci z klas II-VI, które:

1. Wykazują się większą od innych wrażliwością na potrzeby lub cierpienia innych,

2. W takich sytuacjach reagują spontanicznie i bezinteresownie, oferując swoją pomoc,

3. Chętnie angażują się w różnego rodzaju akcje na rzecz biednych i potrzebujących,

4. Są zawsze gotowe pomagać wychowawcy lub innym nauczycielom, nie pytając o punkty za to.

Wytypowani przez swoich kolegów i koleżanki z klasy uczniowie otrzymali zaszczytny tytuł: „Kawalera Orderu Złotego Serca”. Dyplomy oraz czekolady zastały im wręczone 4 października, po Mszy św. o godz.10:00 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piaśnikach przez Panią Dyrektor mgr Bogumiłę Jendrzejewską oraz Ks. Proboszcza Marka Kotyczkę. Gratulujemy nagrodzonym dzieciom:

Oliwii Z i Oliwii Z z IIa

Pawłowi C i Oliwii S z IIb

Natalii B, Natalii S i Szymonowi O z IIc

Szymonowi P i Hannie K z IId

Piotrowi P z IIe

Emilii Z i Kamilii K z IIf

Małgorzacie P z IIIa

Paulinie J i Annie M z IIIb

Oliwierowi M z IIIc

Mateuszowi S z IIId

Jagodzie W z IVa

Julii P z IVb

Karolinie B i Natalii F z IVc

Kindze O i Filipowi R z IVd

Igorowi P i Zuzannie D z Va

Natalii N z Vb

Nadii D i Julii J z Vc

Patrykowi M i Łukaszowi P z Vd

Lidii M i Emilii B z Ve

Martynie T i Olafowi K z Vf

Justynie B i Wiktorii P z Vg

Natalii S z VIa

Emilii J i Angelice L z VIb

Jeremiemu B z VId

01e8c5c01b27b6c21f47dcdd7d2eb287acc1063beb   0192164512f471ea9f1a511fdbc8f27773d4a3ff031