We wrześniu 2006 rozpoczęto w szkołach ogólnopolski Program "Szkoła bez przemocy". Do końca września szkoły mogły zgłaszać swój udział w Programie. Warunkiem uczestnictwa była deklaracja przestrzegania kodeksu „Szkoły bez przemocy”. Dzięki wsparciu Fundacji Grupy TP szkoły otrzymały materiały promocyjne Programu (broszura dla nauczycieli "Jak radzić sobie z przemocą w szkole?", plakaty z kodeksem „Szkoły bez przemocy”, naklejka na drzwi informująca o tym, że szkoła bierze udział w Programie) oraz biorą udział w konkursach.

W roku szkolnym 2006/2007 zaproszono uczniów i nauczycieli ze wszystkich szkół w Polsce do nowego programu "Uczniowie z klasą".

  W tym programie stanęliśmy przed nowym wyzwaniem. Po cyklu akcji, które służyły głównie poprawie jakości pracy szkoły i wprowadzaniu nowych metod nauczania, chcieliśmy zwrócić szczególną uwagę na samodzielność uczniów, zachęcić nauczycieli do przygotowywania ich do pracy w grupie, pracy metodą projektu, rozwiązywania problemów. Ten cel był też obecny we wszystkich wcześniejszych działaniach "Szkoły z klasą".

W roku szkolnym 2005/2006 nasza szkoła brała udział w akcji "Nauczyciel z klasą" prowadzonej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Gazetę Wyborczą pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

Nasza szkoła podjęła ogromne wyzwanie, jakim był udział w ogólnopolskiej akcji "Szkoła z klasą". Akcja ta była zorganizowana przez Gazetę Wyborczą oraz Fundację „Centrum Edukacji Obywatelskiej” pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego. Zasady "Szkoły z klasą" ilustrują, jak trudne i ambitne mieliśmy zadanie do wykonania.

Dnia 7 października 2005 przyznano nam certyfikat Śląskiej Szkoły Jakości w obszarze opieki i wychowania.

 Aby go otrzymać, szkoła nasza musiała wykazać się:
– opracowanym planem działań,
– opisanymi kryteriami spełnienia wskaźników wybranego działu,
– wdrożonym systemem działań projakościowych,
– uczestniczyć aktywnie w zorganizowanej wymianie doświadczeń.