Od września ubiegłego roku nasza szkoła aktywnie realizuje zadania, które sama sobie wyznaczyła w ramach  X kampanii „Pola Nadziei”  chorzowskiego hospicjum.

          Dzięki współpracy uczniów, rodziców i wielu osób z najbliższego otoczenia szkoły dokonano wielu działań z pośród których najważniejsze to, udział w kwestach jesiennych, organizacja konkursów literackich i recytatorskich w tym plastycznych, liczny udział w prelekcjach na terenie szkoły.

Na uwagę zasługuje również, zasadzenie 100 sztuk żonkili w październiku ubiegłego roku, w ten sposób na terenie szkoły zostało utworzone poletko żonkilowe, które na chwilę obecną urzeka nas swoim pięknem. Podobną inicjatywą możemy pochwalić się, przy udziale uczniów przy ul. Katowickiej w naszym mieście.

 Organizacja zajęć, warsztatów i rozmów poświęconych tematyce wolontariatu, wpisały się na stałe w harmonogram zajęć godzin wychowawczych. Mających na celu edukowanie ludzi młodych, ze szczególnym uwzględnieniem uwagi na bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi.

                Uczniowie sami podejmują inicjatywę tworzenia prac plastycznych, upominków własnej twórczości, które w okresie świąt zostają przekazywane na rzecz osób przewlekle chorych.

Dzięki temu stają się żywym przykładem aktywnego włączania w dzieło bezinteresownej pomocy.

W dniach 06.03.2017r., 20.03.2017r. oraz 21.03.2017r. odbył się cykl spotkań edukacyjnych uwzględniający idę działania wolontariatu.

Warto dodać, że w programie który jest realizowany zaplanowano kolejne przedsięwzięcia, do których wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy, oczekujemy wsparcia  w realizacji dalszych zadań.

Niech myślą przewodnią dla nas wszystkich będą słowa :

" Wierzę w dobro w człowieku tak, jak wierzę w wiosnę, widząc kwitnące żonkile ".