W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi i kontynuacją działań informacyjno-edukacyjnych pod hasłem „Dopalacze- Wypalacze „groźne narkotyki”, zamieszczam plakaty i ulotki informacyjne...

  plakat dopalacze 420x594mm spad 3mm   ulotka dopalacze1 A5 spad 3mm   ulotka dopalacze2 A5 spad 3mm