Na stronie głównej naszej szkoły: www.sp1swce.pl umieszczony jest baner akcji 1%.

Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła" udostępnia wszystkim darmowy program do wypełnienia zeznań PIT - "PITy 2014" do rozliczania podatków http://www.ps.org.pl/ .
Ten program automatycznie obliczy 1% podatku i wpisze Stowarzyszenie z numerem KRS.

W innym programie w polu 137 (PIT-37) należy wpisać numer KRS Przyjaznej Szkoły 0000031762.
W polu 139. cel szczegółowy 1% (PIT-37) należy wpisać nazwę szkoły (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Miłośników Ziemi Śląskiej w Świętochłowicach) oraz jej Numer Identyfikacyjny (210500000503).